Cel Dagelijkse Werking

De cel Dagelijkse Werking zorgt voornamelijk voor de operationele werking van de club. Sinds begin 2020 ligt de focus hier op zaken zoals:

  • Wedstrijdplanning
  • Kantine - opening / bezetting / stock / ... tijdens wedstrijden jeugd- en senioren.
  • Loge - idem

Ze coördineert momenteel ook nog de activiteiten, zoals MVT, Paastornooi, ...

Ze dient ook als een belangrijk overlegplatform voor leden en bestuur, maar zal in de toekomst veel minder taken krijgen als voorheen. Dat zorgt dan weer voor een vlottere en meer efficiënte vergadering.

Interesse om mee te helpen? Andere vragen voor deze cel? Mail even naar dagelijksbestuur@ogvorselaar.be