CELLEN / WERKGROEPEN


CLUBWERKING

Onze club wordt bestuurt vanuit onze Raad van Bestuur, die de vele taken verdeelt over verschillende cellen. Deze cellen werken de toegewezen taken autonoom uit en rapporteren de voortgang aan de RVB.
We zijn ervan overtuigd dat de verantwoordelijken van deze cellen samen met de leden soms beter op de hoogte zijn van bepaalde onderdelen dan de RVB zelf en willen die talenten dan ook graag benutten.
Een zeer belangrijke operationele cel is het Dagelijkse Bestuur, die zich bezig houdt met de planning rond wedstrijden en kantine/loge, maar eveneens nog een platform biedt aan alle leden die iets te melden/vragen hebben.

De grote samenhang en verbondenheid in onze club tussen jeugdwerking en eerste elftal is dan ook de identiteit van onze club en maakt dat een dergelijke samenwerking ook effectief werkt.