WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

LET OP!!! Zonder genezingsattest mag een speler niet deelnemen aan wedstrijden!!!

SPECIALE AANDACHT!!!! 

Laattijdige en onvolledige aangiften worden GEWEIGERD door de K.B.V.B.

1 jaar na het openen van het dossier wordt het automatisch afgesloten indien er geen attest van herstel werd ingediend. Kiné-behandelingen dienen vooraf worden aangevraagd (zie punt 7c). Voorwaarde : INACTIVITEIT VAN MINSTENS 15 DAGEN!!! Ook bijkomende kiné-behandelingen moeten aangevraagd worden : kopie van het voorschrift van de dokter TIJDIG op het secretariaat indien a.u.b. De K.B.V.B. komt pas tussen vanaf de datum van ontvangst van de vraag om toelating.

De facturen (dokter, labo, ziekenhuis enz…) dienen EERST betaald te worden door de speler/patiënt. De ORIGINELE FACTUREN + DE BETALINGSBEWIJZEN worden daarna binnengebracht op de club.

ERNST VAN HET ONGEVAL 

Indien ernstig genoeg : vragen om dit te vermelden op het scheidsrechtersblad

Indien niet zo ernstig : per dossier wordt ongeveer 10€ dossierkosten ingehouden door de K.B.V.B. Indien de verwachte medische kosten (remgeld) lager zouden zijn, is het indienen van een dossier niet nodig