NIEUWS

Ouderraad


september 20, 2021

Help mee onze club te besturen via onze ouderraad

Ouders vertrouwen de voetbalopleiding van hun kinderen toe aan OG Vorselaar. Logisch dat deze ouders zich verenigen in een ouderraad om een enthousiast team te vormen dat zich inzet voor jeugdspelers en de club. De ouderraad zal samenkomen om te vergaderen en de punten te bespreken die de ouders belangrijk vinden en ze dient als klankbord. Op die manier kan jij je onderwerpen op de agenda van het bestuur zetten.

Wil je je graag engageren hiervoor, dan kan je je aanmelden bij Davy Van Hemelen davy.vh@gmail.com