MISSIE OG VORSELAAR

MISSIE - ONS GENOEGEN VORSELAAR

OG Vorselaaris een regionale club met een sterk geschiedenis en een grote verankering inhet dorpsleven en de omliggende dorpen. Wij willen onze ganse club verderuitbouwen naar de traditie die ze uitstraalt, mét het oog voor vernieuwing ende toekomst.

Wij willen ons als club profileren in het dorp Vorselaar. Als grootste sportvereniging van ons dorp staat uiteraard onze sociale en maatschappelijke functie voorop! Onze hoofddoelstelling is dan ook om voetbalplezier aan te bieden aan zo veel mogelijk jeugdspelers.

Door op een financieel evenwichtige en gezonde manier om te gaan met de beperkte middelen die voor onze club voor handen zijn, trachten wij met het eerste elftal mee te draaien in de hoogste regionen van het provinciale voetbal. Deze ambitie moet hand in hand gaan met de doorstroming van onze eigen jeugdspelers naar het eerste elftal.

De rijke  geschiedenis van OG Vorselaar is gesteund op een brede jeugdwerking die zo veel mogelijk doorloopt in ons eerste elftal en de andere seniorenploegen. Deze jeugdwerking is het fundament van onze club. Zij vormt het grootste en belangrijkste deel van Ons Genoegen. Het belangrijkste aspect hierin is uiteraard dat de belangrijkste doelstelling als voetbalclub het aanbieden van zo veel mogelijk kwalitatieve, leuke trainingen en wedstrijden aan zo veel mogelijk jongeren is. Anderzijds is onze jeugdopleiding de hofleverancier van enerzijds de spelers voor onze A-kern, maar anderzijds zeker ook voor de vele vrijwilligers die onze club draaiende houden.

Door dit sociale aspect is ook het verenigingsleven van onze club heel belangrijk.Spelers, trainers, ouders, medewerkers, … allen zijn ze belangrijk voor Ons Genoegen en voor allen is het belangrijk om graag lid te zijn van onze club.

Bovendien geniet Vorselaar al jaren een goede reputatie bij de clubs in de regio. Respect voor scheidsrechters en tegenstanders zijn hier van het grootste belang en zullen ten allen tijde gepromoot en gerespecteerd worden door alle vertegenwoordigers van de club.

Bovenstaande ideeën vertalen zich in een aantal doelstellingen die wij als club op korte en lange termijn willen nastreven.

Algemene doelstellingen OG Vorselaar

  • Alle spelers maximale kansen gunnen om zich te ontwikkelen als voetballer 
  • Een maximale doorstroming creëren naar de A-kern vanuit onze jeugdwerking
  • Jeugdspelers die niet doorstromen naar de A-kern spelplezier aanbieden in andere seniorenteams
  • Het eerste elftal van OG Vorselaar handhaven in de hoogste reeksen van het provinciale voetbal
  • Voetbalplezier  en opleiding gunnen aan alle spelers uit Vorselaar en omgeving. 
  • Een herkenbare, aanvallende voetbalstijl spelen.
  • Een vereniging zijn waar mensen graag lid van zijn. 
  • Spelers, trainers, afgevaardigden, … hebben respect voor scheidsrechters en tegenstanders! 
  • Nieuwe, jonge trainers de kans geven om zich te ontwikkelen in het trainersvak