MISSIE OG VORSELAAR

MISSIE - ONS GENOEGEN VORSELAAR

OG Vorselaar is een regionale club met een sterke 100-jarige geschiedenis en een grote verankering in het dorpsleven en de omliggende dorpen. Wij willen onze ganse club verder uitbouwen met respect voor  de traditie die ze uitstraalt, maar met het oog op  vernieuwing en de toekomst.

 

Wij willen ons als club profileren in het dorp Vorselaar. Als grootste sportvereniging van ons dorp staat uiteraard onze sociale en maatschappelijke functie voorop! Onze hoofddoelstelling is dan ook om voetbalplezier en sportbeleving aan te bieden aan zo veel mogelijk jeugdspelers. Naast het sportieve vervullen we als grootste vereniging een erg belangrijke rol om het sociale weefsel in de gemeente te versterken, door jongeren en hun ouders rond een gemeenschappelijk thema samen te brengen en de sociale contacten te creëren en verder te versterken. We streven ernaar om een “warme” club te zijn, waarin alle stakeholders (spelers, ouders, coaches, vrijwilligers, supporters...) zich thuis en welkom voelen en graag naar toe komen.

  

Cruciaal om onze sportieve en sociale plannen op langere termijn te kunnen verderzetten, is een gezond en evenwichtig financieel beleid. De financiële middelen worden op een gebalanceerde manier ingezet om enerzijds om met het eerste elftal mee te draaien in de hoogste regionen van het provinciale voetbal, terwijl deze ambitie  hand in hand moet gaan met de maximale doorstroming van onze eigen jeugdspelers naar het eerste elftal. Een manier van werken die we doorheen de geschiedenis van de club steeds hebben vooropgesteld.

De jeugdwerking  vormt het grootste en belangrijkste deel van Ons Genoegen. Voor onze jeugdploegen streven we naar het aanbieden van zo veel mogelijk kwalitatieve, leuke trainingen en wedstrijden aan alle mogelijke jongeren, ongeacht hun niveau en (voetbal)achtergrond. Voor de meer getalenteerde jeugdspelers, wordt maximaal ingezet op integratie in de A-kern, waarbij er voorrang gegeven wordt aan eigen jeugd en pas in tweede instantie gekeken wordt naar versterking van buiten de club indien er onvoldoende doorstroom is op een bepaald ogenblik.


Tot slot, geniet OG Vorselaar al jaren een goede reputatie bij de clubs in de regio. Respect voor scheidsrechters en tegenstanders zijn hier van het grootste belang en zullen ten allen tijde gepromoot en gerespecteerd worden door alle vertegenwoordigers van de club. 


Bovenstaande missie vertaalt zich in een aantal doelstellingen die wij als club op korte en lange termijn willen nastreven. 


Algemene doelstellingen OG 

  • Alle spelers maximale kansen gunnen om zich te ontwikkelen als voetballer 
  • Een maximale doorstroming creëren naar de A-kern vanuit onze jeugdwerking
  • Jeugdspelers die niet doorstromen naar de A-kern spelplezier aanbieden in andere seniorenteams
  • Het eerste elftal van OG Vorselaar handhaven in de hoogste reeksen van het provinciale voetbal
  • Voetbalplezier  en opleiding gunnen aan alle spelers uit Vorselaar en omgeving. 
  • Een herkenbare, aanvallende voetbalstijl spelen.
  • Een vereniging zijn waar mensen graag lid van zijn. 
  • Spelers, trainers, afgevaardigden, … hebben respect voor scheidsrechters en tegenstanders! 
  • Nieuwe, jonge trainers de kans geven om zich te ontwikkelen in het trainersvak