Cel Welzijn

  • Ombudsdienst (neutraal aanspreekpunt voor vragen/opmerkingen allerhande)
  • Aanspreek-Punt Integriteit (API) 
  • Preventie van grensoverschrijdend gedrag (pesten, …)
  • Sensibilisering rond houding spelers, trainers en supporters
  • Sensibilisering rond drugs en alcohol
  • Bewaken van waarden en normen

Mail naar cel.welzijn@ogvorselaar.be of ombudsdienst@ogvorselaar.be