Cel Welzijn

  • Ombudsdienst (neutraal aanspreekpunt voor vragen/opmerkingen allerhande)
  • Aanspreek-Punt Integriteit (API) 
  • Preventie van grensoverschrijdend gedrag (pesten, …)
  • Sensibilisering rond houding spelers, trainers en supporters
  • Sensibilisering rond drugs en alcohol
  • Bewaken van waarden en normen

Mail naar cel.welzijn@ogvorselaar.be of ombudsdienst@ogvorselaar.be 

OGV Cel Welzijn

cel - verantwoordelijke
cel - enthousiaste deelnemer
cel - enthousiaste deelnemer
cel - enthousiaste deelnemer
cel - enthousiaste deelnemer
cel - enthousiaste deelnemer
Contactpersoon CEL / RVB