VISIE OG VORSELAAR

VISIE OG VORSELAAR

 • Alle spelers maximale kansen gunnen om zich te ontwikkelen als voetballer
 • Een maximale doorstroming vanuit onze jeugdwerking naar de A-kern creëren.
 • Jeugdspelers die niet doorstromen naar de A-kern spelplezier aanbieden in andere seniorenteams
 • Het eerste elftal van OG Vorselaar handhaven in de hoogste regionen van het provinciale voetbal
 • Voetbalplezier en opleiding gunnen aan alle spelers uit Vorselaar en omgeving.
 • Een herkenbare en aanvallende voetbalstijl spelen
 • Een vereniging zijn waarmensen graag lid van zijn. 
 • Spelers, trainers, afgevaardigden,… hebben respect voor scheidsrechters en tegenstanders!
 • Nieuwe, jonge trainers de kans geven om zich te ontwikkelen in het trainersvak 

Alle spelers maximale kansen gunnen om zich te ontwikkelen als voetballer

Fun & Formation: 2 basisprincipes waarop we onze jeugdopleiding moeten en zullen baseren. Spelers die graag voetballen leren meer bij dan spelers die tegen hun zin trainen of wedstrijden spelen. Daarom staat spelplezier voorop in de jeugdopleiding van OG Vorselaar. 

Naast het spelplezier komen jongeren uiteraard naar onze club voor onze sportieve werking.  Spelers die bijleren, nieuwe dingen ontdekken, … gaan automatisch meer plezier ervaren in het voetbal. Het is dus zeker niet zo dat Formation ondergeschikt is aan Fun, of omgekeerd. Beiden versterken elkaar in onze jeugdopleiding. Hoe willen wij dit aanpakken?

 1. Spelers de kansen bieden om te voetballen op hun eigen niveau
  • Door het aanbieden van zowel provinciaal als regionaal jeugdvoetbal stellen wij ons als club open voor zo veel mogelijk jeugdspelers uit Vorselaar en omstreken. Door het aanbieden van zowel provinciaal als regionaal voetbal kunnen al deze spelers zich binnen hun niveau ontwikkelen.
  • Door de verschillende ploegen in te delen op niveau hopen we spelers trainingen en wedstrijden aan te bieden waarbij ze voldoende uitgedaagd worden, maar tegelijkertijd niet overbevraagd worden.
  • Een belangrijk aspect hierbij is dat we in elke leeftijdscategorie over voldoende spelers en dus ook ploegen willen beschikken om deze differentiatie mogelijk te maken.
  • Deze differentiatie uit zich in het feit dat zowel de trainingsgroepen als de wedstrijdgroepen worden opgedeeld in niveaugroepen. De trainingsgroepen zijn hierbij niet noodzakelijk dezelfde als de wedstrijdgroepen.
 2. Kwalitatieve trainingen aanbieden binnen een vooropgesteld opleidingskader
  • Ons opleidingsplan staat garant voor een rode draad doorheen onze opleiding. Door dit samen met onze trainers onder de loep te nemen is dit op maat gemaakt voor de trainers. Op deze manier geloven wij er in dat elke trainer, van jong tot oud, zich engageert om onze spelers op te leiden volgens de filosofie van OG Vorselaar.
  • Het jeugdopleidingsplan van OG is opgedeeld in doelstellingen per leeftijdsgroep of opleidingsfase. Door deze doelstellingen op te splitsen in maandthema’s of maanddoelstellingen kunnen we nog nauwkeuriger gaan werken binnen onze opleiding.
  • Voorbeeldtrainingen en oefenstof staat uitgebreid ter beschikking van onze trainers om hun in deze doelstellingen te ondersteunen.
  • Doordat dit opleidingsplan is samengesteld in samenspraak met de trainers(zie verder) trachten we de praktische implementatie hiervan te maximaliseren.
 3. Trainingen aanbieden op kwalitatieve velden met voldoende ruimte
  • Onze steeds groeiende jeugdopleiding vergt meer en meer van onze trainingsvelden. Door de verhoging van het aantal jeugdspelers, zal ook de bezettingsgraad, en dus belasting, van onze velden toenemen. 
  • Door samen te werken met het gemeentebestuur zal deze belasting beter gespreid kunnen worden. Zo kunnen onze jongste spelers gebruik maken van het E-veld, waardoor er meer ruimte en minder belasting ontstaat op het B-, C- en D-veld. 
  • Het onlangs aangelegde kunstgrasveld; in samenwerking met het gemeentebestuur resulteert ook in een grote boost aan trainingscapaciteit. 
  • Ook de wedstrijdcondities zijn significant verbeterd door het aanleggen van geïntegreerde sproei-installaties in de wedstrijdvelden (A & B). Hierdoor zullen deze terreinen doorheen het seizoen veel langer kwalitatief goed blijven. Ook het C-veld (training/wedstrijdveld) zal hier indirect wel bij varen omdat de manuele sproei-installatie nu volledig voor het C-veld kan gebruikt worden, terwijl die voorheen over A-B-C verdeeld moest worden.


Een herkenbare en aanvallende voetbalstijl spelen

Binnen ons jeugdopleidingsplan staat een duidelijke voetbalvisie centraal. Het is ons, in de jeugdopleiding, niet te doen om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen. Zoals aangehaald staan Fun & Formation hier centraal. Binnen onze visie staat technisch verzorgd, aanvallend en van achteruit opgebouwd voetbal centraal, met veel vrijheid voor individuele talenten of acties.

Het voetbal dat OG Vorselaar met zijn jeugdploegen ambieert is dat in een gekende stijl. Al onze jeugdploegen spelen in een vaste opstelling, met vaste spelprincipes. Door het jeugdplan samen met de trainers op te stellen zijn wij er van overtuigd dat ook zij deze visie aanhangen.

Bepaalde spelprincipes worden opgebouwd vanaf de jongste spelers en lopen door tot in onze postformatie. Daarenboven zal OG Vorselaar altijd een trainer trachten te vinden voor zijn eerste elftal die deze filosofie ook aanhangt.

De details en basisprincipes van onze jeugdopleiding met de daar bijhorende voetbalstijl kunt u steeds terug lezen in ons jeugdopleidingsplan per opleidingsfase/leeftijdscategorie.


Een maximale doorstroming vanuit onze jeugdwerking naar de A-kern creëren.

Aangezien OG Vorselaar de jeugdwerking als fundament van de club beschouwt is het logisch dat wij trachten om zo veel mogelijk jeugdspelers naar onze A-kern te laten doorstromen. Het is de bedoeling dat jaarlijks zo veel mogelijk spelers de overstap maken naar onze A/B-kern, met een minimumdoelstelling van 2 spelers. Door een nauwe samenwerking tussen jeugd en senioren voetbal trachten wij deze doorstroming te maximaliseren.


 1. De doorstroming zo organiseren dat zo veel mogelijk spelers in aanmerking komen voor een goede opstroom
  • De organisatie van onze doorstroming (postformatie) naar ons eerste elftal wordt georganiseerd in verschillende stappen.

  • Beloften/postformatiekernen organiseren vanaf 14 jaar:
   • Er wordt een postformatiekern georganiseerd met spelers van 14 jaar(2e jaars U15), 15 en 16 jaar(U17) en 17 en 18 jaar(U21). Deze spelers zullen worden geselecteerd door de cel postformatie in samenspraak met de betrokken trainers. 
   • Elke maand wordt er een training en wedstrijd afgewerkt met de selectie van de postformatie dit onder leiding van de trainers van A en B-kern. Zo hebben we vanuit OG Vorselaar  een competitie van 8 tot 10 postformatieploegen opgericht om ons te meten met andere postformatieploegen in de buurt. 
   • Voor meer info zie hoofdstuk Postformatie. Op deze manier kunnen we deze spelers nog beter klaarstomen voor de stap naar het seniorenvoetbal. 
  • Vanaf 16 jaar komen spelers in aanmerking voor de stap naar het seniorenvoetbal
   • Spelers die klaar zijn om de stap te zetten naar A of B kern zullen niet langer in de U17 categorie spelen. Sommige spelers zijn op 16 jaar reeds klaar om de overstap te maken naar deze groepen. Zij zullen hier dan ook op het juiste moment een overstap naar maken. Timing is hierbij belangrijkste, want we willen spelers uiteraard niet blokkeren in hun overstap, maar ook niet opbranden. Sommige spelers zullen dan ook een trainingsperiode doormaken bij deze groepen alvorens de overstap te maken naar wedstrijden.
  • U21 voetbal aanbieden
   • Niet alle spelers kunnen op 16 of 17 jaar de overstap maken naar het eerste elftal. De meeste spelers kunnen hierbij nog een tussenstap gebruiken. Om ook deze jongeren niet uit het oog te verliezen vinden wij het belangrijk om een U21 ploeg aan te bieden. Hierin kunnen deze spelers de nodige stappen zetten tot zij wel de maturiteit hebben om de overstap naar seniorenvoetbal te maken.
 2. We streven naar een bezetting van 70% eigen opgeleide spelers in ons A-elftal
  • De doelstelling om ons eerste elftal in de hoogste regionen van het Antwerpse provinciale voetbal te laten spelen moet hand in hand gaan met onze eigen jeugdwerking. Vandaar de doelstelling om met minstens 70% eigen opgeleide spelers te spelen in ons A-elftal. Deze doelstelling trachten we bereiken via onderstaande stappen: 

  • Optimale doorstroming rechtstreeks vanuit de eigen jeugd
   • Zoals beschreven in het vorige punt
  • Jeugdspelers die de club verlaten opvolgen
   • Door de jeugdspelers die de club op vroege of latere leeftijd verlaten goed en consequent op te volgen hopen we hen op latere leeftijd terug te overtuigen om te kiezen voor OG Vorselaar. 
   • Wij trachten altijd een zo positief en open mogelijke band te behouden met spelers die de club verlaten
  • Bij transfers kijken we eerst naar ex-jeugdspelers
   • Wanneer er een bepaalde positie niet kan ingevuld worden door een jeugdspeler bekijken we steeds wat de mogelijkheden zijn om ex-jeugdspelers terug te halen. Op deze manier blijven we vasthouden aan onze lokale verankering! 

Een vereniging zijn waar mensen graag lid van zijn.

Het is van het grootste belang voor OG Vorselaar dat de spelers zich thuis voelen en met plezier afzakken (en blijven hangen) naar de club, voor trainingen, wedstrijden en activiteiten.

Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van elke speler individueel.

Ook de ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Ouders moeten zich betrokken kunnen voelen en een gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen toe aan buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en vormen.

We zijn dan ook op elk moment actief op zoek naar ouders/familie die zich binnen de club/ploeg willen engageren om die community verder uit te bouwen.

Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te maken met een waarneembare sociale functie.


PEDAGOGISCHE WAARDEN

Jongeren opleiden en begeleiden binnen hun sportieve ontwikkeling kent ook een pedagogische dimensie. Wij zijn ons zeer bewust van die enorme verantwoordelijkheid, zeker in onze huidige maatschappij waar jongeren het niet altijd even makkelijk hebben om keuzes te maken binnen een waaier van ontspanningsmogelijkheden, dikwijls gericht op een individuele beleving en minder op een collectieve beleving.

Jongeren zoeken verbondenheid. Actief deel uitmaken van een sportclub en opgenomen worden in een team dat samen strijdt naar een overwinning, kan een antwoord bieden. Trainers, begeleiders, ouders en supporters spelen hierin een belangrijke rol. Verbondenheid ontstaat wanneer jongeren hun trainer en begeleider als “een voorbeeld” ervaren, als de omgeving waarin de jongere zich ontwikkelt een luisterend oor heeft voor hem, als de trainers en begeleiders consequent zijn in hun handelen en als de jongere respect krijgt van zijn begeleiders. Op die manier ontstaat wederzijds respect.

De sportieve cel heeft er in de aanwerving van haar trainers voor gezorgd dat dit pedagogisch concept, het engagement van verbondenheid van haar kant gewaarborgd is. Het is aan de jeugdspelers om zich evengoed aan dit engagement te houden, dat verwachten wij. Op dit vlak willen we een voorbeeldvereniging zijn en duidelijk het verschil maken.

Het eerste elftal van OG Vorselaar handhaven in de hoogste regionen van het provinciale voetbal

Om de kwaliteit van onze jeugdopleiding te behouden en verder uit te bouwen is het handhaven van ons eerste elftal in de hoogste regionen van het provinciale voetbal essentieel.  Onze betere jeugdspelers blijven trouw aan de club indien ze kunnen doorstromen naar een eerste elftal op niveau.

Al meerdere jaren proberen wij onze kern zoveel mogelijk intact te houden en proberen we elk seizoen een aantal jeugdspelers te laten proeven of zelfs te integreren in ons eerste elftal.

Wat de aanwerving van nieuwe spelers voor onze A kern betreft richten wij ons in eerste lijn op spelers die tijdens hun jeugdopleiding onze club verlaten hebben en nu elders in een eerste elftal (vaak hoger niveau) actief zijn.  Op deze manier binden we deze spelers opnieuw aan de club en kunnen ze een voorbeeldfunctie zijn voor onze jeugdspelers.

Spelers die geen verleden bij onze club hebben, worden enkel aangeworven indien ze een absolute meerwaarde hebben binnen de club (omdat we een specifiek positie in het elftal niet ingevuld krijgen). Deze spelers zijn woonachtig in de nabije omgeving van onze club en hebben in de jeugd een opleiding (vaak nationale) gekregen die in de lijn ligt met onze visie.

Wat de keuze van de trainer(s) betreft, gaan we enkel in zee met een hoofdtrainer die ook deze visie deelt en bereid is om te werken met jeugdspelers en te investeren hierin. 

Jeugdspelers die niet doorstromen naar de A-kern spelplezier aanbieden in andere seniorenteams

Uiteraard kunnen niet alle jeugdspelers het eerste elftal bereiken. Ook voor deze spelers willen wij een volwaardig voetbalalternatief aanbieden. Om de drop-out tegen te gaan op de leeftijd van 16-17 jaar trachten wij een volwaardige U21 ploeg op te richten.

Ook na de U21 leeftijd hebben onze spelers de kans om door te stromen naar de Gewestelijke reserven en op iets latere leeftijd ook naar de veteranen. 

Op deze manier trachten we iedereen bij de club betrokken te houden. Spelvreugde aanbieden aan spelers van 4 tot … jaar is een belangrijke doelstelling! 

Deze spelersgroep vormt verder ook een belangrijke basis in het sociale gebeuren in onze club. Naast de vele sportieve en extra sportieve vrijwilligers die hier uit voortkomen vormt deze groep ook een belangrijk onderdeel van het “leven” in onze club. 


Nieuwe, jonge trainers de kans geven om zich te ontwikkelen in het trainersvak

OG Vorselaar zet erg hard in op een bloeiende jeugdwerking. Dit kan enkel en alleen wanneer deze jeugdwerking gedragen wordt door trainers die de visie van de club willen uitdragen metpassie en enthousiasme.

Wij kunnen als club hiervoor bouwen op een heel aantal ervaren, gediplomeerde trainers. Toch is de instroom van nieuwetrainers cruciaal om deze kwaliteit te kunnen waarborgen. Door de beperktefinanciële middelen waarmee voetbalclubs geconfronteerd worden is het dan ookaltijd een zoektocht om deze mensen te vinden.

Net zoals we bij ons eerste elftalopteren voor zo veel mogelijk instroom uit eigen jeugd, doen we dit ook bijonze trainers. Jonge spelers, vanaf 15 jaar, krijgen de kans om te proeven vanhet trainersvak onder begeleiding van ervaren trainers. Dit biedt ons als clubtal van kansen en biedt de spelers mogelijkheden om zich zowel als speler alstrainer te ontwikkelen.

Concreet betekent dit dat dezejongeren instromen in onze ploegen van de onderbouw. Hier zetten zij hun eerstestappen in het trainersvak. Deze trainersgroepen zijn zo opgebouwd dat zesteeds bestaan uit een mix van ervaren, volwassen trainers met jongeretrainers. Op deze manier krijgen onze startende trainers onmiddellijk en op hetveld feedback op de oefeningen die ze doen. Daarnaast worden ze ook afgeschermd tegen invloeden van buitenaf, ze kunnen zich met andere woorden concentreren ophet voorbereiden en coachen van trainingen en wedstrijden.

Naast deze ondersteuning op het veldbieden wij als club uiteraard ook alle kansen aan alle trainers om bijscholingen te volgen. Deze bijscholingen(trainerscursussen, externe eninterne bijscholingen, …) zorgen er uiteraard voor dat ze stappen gaan zetten.

Uiteraard worden deze trainers verder nauwgezet opgevolgd door de sportieve cel en de TVJO in het bijzonder.

Spelers, trainers, afgevaardigden, … hebben respect voor scheidsrechters en tegenstanders!

OG Vorselaar hecht veel aandacht aan normen en waarden. 

 • Respect voor de ander (scheidsrechter, tegenstander, medespeler, supporters, …)
 • Geweldloosheid
 • Aanspreekbaarheid op gedrag bij wat toelaatbaar is en wat niet

De club heeft ook een API (aanspreekpunt integriteit) opgericht, waardoor alle leden de mogelijkheid hebben om onafhankelijk en in vertrouwen zaken te kunnen melden die niet passen in bovenstaande spelvisie.


Voetbalplezier en -opleiding gunnen aan alle spelers uit Vorselaar en omgeving.

In vorige punten is uitvoerig beschreven hoe we onze opleiding willen afstemmen op alle spelers en hoe we alle leeftijden aan bod willen laten komen. Om voor dit aanbod een voldoende doelpubliek te vinden willen wij graag toegankelijk zijn voor alle spelers uit Vorselaar en de buurdorpen.

Spelers die zich spontaan aanmelden bij de club worden met open armen ontvangen. Ze kunnen proeftrainingen doen, kennismaken met de spelers en trainers, … alvorens zich definitief te binden.

Daar we open willen staan voor alle spelers is het voor ons ook belangrijk om open te staan voor spelers die uit gezinnen komen die het financieel moeilijker hebben. Voor hun gaan we, op maat, op zoek naar oplossingen die het mogelijk maken om toch hun favoriete hobby uit te oefenen bij onze mooie club.

Ook spelers van buiten Vorselaar zijn meer dan welkom in onze club. Ook zij hebben het recht om hun hobby bij ons uit te oefenen. Op regelmatige basis gaan leden van onze sportieve cel ook scouting uitvoeren om de meest talentrijke spelers uit de omgeving uit te nodigen voor een testtraining. Hierbij is het belangrijk dat dit steeds gebeurt in overleg met de betrokken clubs.